Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám

Úhrada za pobyt

 Úhrada za pobyt v Domově pro seniory AZASS

Výše úhrad platná od 1.2.2023

Jednolůžkový pokoj – bez vstupu na zahradu

ubytování                                                                                          275,- Kč

stravování                                                                                         235,- Kč

celkem                                                                                              510,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                     15. 300,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                     15. 810,- Kč

Jednolůžkový pokoj – se vstupem na zahradu

ubytování                                                                                         280,- Kč

stravování                                                                                        235,- Kč

celkem                                                                                             515,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                     15. 450,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                     15. 965,- Kč

 

Dvoulůžkový pokoj – bez vstupu na zahradu

ubytování                                                                                           260,- Kč

stravování                                                                                          235,- Kč

celkem                                                                                               495,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      14. 850,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      15. 345,- Kč

Dvoulůžkový pokoj – se vstupem na zahradu

ubytování                                                                                          270,- Kč

stravování                                                                                         235,- Kč

celkem                                                                                              505,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                     15. 150,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      15. 655,-

Dvoulůžkový pokoj č. 13 – nadměrná velikost s výstupem

ubytování                                                                                          280,- Kč

stravování                                                                                         235,- Kč

celkem                                                                                              515,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      15. 450,-Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      15. 965,-Kč

 

Dvoulůžkový pokoj č. 1 – nadměrná velikost

ubytování                                                                                          270,- Kč

stravování                                                                                         235,- Kč

celkem                                                                                              505,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      15. 150,-Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      15. 655,-Kč

 

Čtyřlůžkový pokoj

ubytování                                                                                            250,- Kč

stravování                                                                                           235,- Kč

celkem                                                                                                455,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                       14. 550,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                       15. 035,- Kč

 

Maximální možná úhrada dle § 15, odst. 2 vyhl. č. 505/2006 Sb.:

 

ubytování:  280,-/den

 

strava:        235,- /den

 

 V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka celkové úhrady se takto sníží (§ 73, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).  

V případě, že klient je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je rovněž povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§ 73, odst. 4a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách). Příspěvek na péči se do výše uvedených plateb nepočítá. Z příspěvku na péči se hradí péče, která je klientovi poskytována.

 

Úhrada za pobyt Odlehčovací služba AZASS

Výše úhrad platná od 1.2.2023

                                                                                             

UBYTOVÁNÍ:

1L POKOJ ......... 275,- Kč

VÍCELŮŽKOVÝ POKOJ ..... 260,- Kč

CELODENNÍ STRAVA:

235,- Kč

POSKYTNUTÁ PÉČE:

zálohová platba: 240,- Kč/ den

Na konci každého měsíce, kdy byla uživateli služba poskytována, bude provedeno vyúčtování reálně poskytnutých úkonů péče a uživateli bude předloženo měsíční vyúčtování s vypočteným doplatkem nebo vratkou.


 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz