Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám

Úhrada za pobyt

 Úhrada za pobyt v Domově pro seniory v Bystrém

Výše úhrad platná od 1.2.2020

Jednolůžkový pokoj – bez vstupu na zahradu

ubytování                                                                                          205,- Kč

stravování                                                                                         170,- Kč

celkem                                                                                               375,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                     11. 250,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                     11. 625,- Kč

Jednolůžkový pokoj – se vstupem na zahradu

ubytování                                                                                         210,- Kč

stravování                                                                                        170,- Kč

celkem                                                                                             380,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                     11. 400,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                     11. 780,- Kč

 

Dvoulůžkový pokoj – bez vstupu na zahradu

ubytování                                                                                           190,- Kč

stravování                                                                                          170,- Kč

celkem                                                                                               360,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      10. 800,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      11. 160,- Kč

Dvoulůžkový pokoj – se vstupem na zahradu

ubytování                                                                                          200,- Kč

stravování                                                                                         170,- Kč

celkem                                                                                              370,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      11. 100,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      11. 470,-

Dvoulůžkový pokoj – nadměrná velikost

ubytování                                                                                          210,- Kč

stravování                                                                                         170,- Kč

celkem                                                                                              380,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                      11. 400,-Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                      11. 780,-Kč

Čtyřlůžkový pokoj

ubytování                                                                                            180,- Kč

stravování                                                                                           170,- Kč

celkem                                                                                                350,- Kč

tj. celkem 30 dnů                                                                       10. 500,- Kč

tj. celkem 31 dnů                                                                       10. 850,- Kč

 

Maximální možná úhrada dle § 15, odst. 2 vyhl. č. 505/2006 Sb.:

 

ubytování:  210,-/den

 

strava:       170,- /den

 

 V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka celkové úhrady se takto sníží (§ 73, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).  

V případě, že klient je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je rovněž povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§ 73, odst. 4a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách). Příspěvek na péči se do výše uvedených plateb nepočítá. Z příspěvku na péči se hradí péče, která je klientovi poskytována.

 

Úhrada za pobyt v Domově pro seniory v Bystrém

Odlehčovací služba

Výše úhrad platná od 1.2.2020

                                                                                             

UBYTOVÁNÍ:

1L POKOJ ......... 205,- Kč

VÍCELŮŽKOVÝ POKOJ ..... 190,- Kč

CELODENNÍ STRAVA:

170,- Kč

POSKYTNUTÁ PÉČE:

zálohová platba: 191,- Kč/ den

Poskytnutá péče je vyúčtována na konci měsíce dle aktuálně poskytnutých úkonů klientovi.


 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz