Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám

Dobrovolnická služba

V pobytovém zařízení sociálních služeb, je třeba krom profesionálů, kteří provádějí odbornou péči také práce dobrovolníků, kteří v zařízení plní funkce společníků, zprostředkovatelů a rádců. Mohou s našimi klienty trávit odpolední chvilky na zahradě, či v prostorách domova, absolvovat s nimi krátké procházky, vyplnit jim jejich volný čas a zpestřit tím svůj vlastní život.
 
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie, dovedností a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba starší 15 let.   
 
Při navázané spolupráci si nejdříve vyjasníme cíle, požadavky a metody práce, a pokud se shodneme, přizveme dobrovolníky k aktivní účasti na práci v našem zařízení. Dobrovolník bude seznámen se strukturou organizace, prostředím, do kterého vstupuje, s uživateli jeho služeb, s jejich denním režimem a s tím, jak jim může pomoci.
S dobrovolníky je sepsána smlouva o výkonu dobrovolnictví (dle zákona č. 198/2002Sb., o dobrovolnické službě), součástí podpisu smlouvy je podepsání prohlášení o mlčenlivosti a souhlas se zpracováním osobních údajů. Svazek obcí AZASS uhradí za dobrovolníka pojištění odpovědnosti dobrovolníka za škodu.
 
Dobrovolníci se mohou zapojit:
·         nepravidelně – je uvedeno ve smlouvě a sociální pracovník se s dobrovolníkem na jeho zapojení dle potřeby domlouvá
·         pravidelně – s dobrovolníkem je uzavřena smlouva na pravidelnou činnost a je specifikován rozsah a způsob jeho práce
 
Domov pro seniory v Bystrém může nabídnout velmi pěkné prostředí, prostory pro různorodé aktivity. Pokud byste měli zájem stát se dobrovolníkem v našem zařízení, neváhejte kontaktovat ředitelku Domova pro seniory paní Pavlínu Peškovou na tel. 734 673 693, e-mail: dpsbystre@tiscali.cz. Každé takové spolupráce si nesmírně vážíme.

 

Vstupní dotazník dobrovolníka   ZDE

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz