Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

23. června 2022

Dne 23. června se uskuteční výlet pro klienty do Litomyšle. V plánu je prohlídka nádvoří... více...

7. června 2022

V úterý 7.června proběhne vystoupení Základní umělecké školy Bystré. Pestrý kulturní... více...

26. května 2022

Dne 26. května proběhnou tradiční Sprotovní hry, jedná se již o XI. ročník her.... více...

5. května 2022

NÁVŠTĚVNÍ DNY V DOMOVĚ PRO SENIORY V BYSTRÉM KAŽDÝ DEN (včetně víkendů a svátků)... více...

4. dubna 2022

V Domově pro seniory v Bystrém platí od 11.4.2022 nová opatření. Opatření návštěv se... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

O nás

Dne 23. 5. 2011 byl nově otevřen Domov pro seniory v Bystrém, jehož provozovatelem je, stejně jako v případě Domova důchodců v Poličce Svazek obcí AZASS.

V Domově jsou poskytovány dvě sociální služby, Domov pro seniory AZASS a Odlehčovací služba AZASS. Služby jsou určeny pro osby zdravotně postižené a pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Domov pro seniory je moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby, směřující zejména k udržení a podpoře plnohodnotného, důstojného a bezpečného života klientů.

Domov má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení volného času klientů. V domově jsou 3 čtyřlůžkové pokoje soustředěné na ošetřovatelskou péči, dvojlůžkové a jednolůžkové pokoje.

Domov nabízí klientům služby stravovací, ubytovací, pečetelské, zdravotnické. Klienti mají možnost využít pestrou nabídku volnočasových aktivit a aktivizačních činností.

 


 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory AZASS je poskytovat individuální odbornou každodenní pomoc a podporu osobám, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim znemožňuje dále žít ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny či podpory jiných veřejně dostupných služeb.

 

Posláním Odlehčovací služby AZASS je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí nebo potřebují podporu při navrácení se zpět do domácího prostředí ze zdravotnického zařízení.

 

Naše cíle

  • přiblížit pobyt v domově co nejvíce domácímu prostředí se zachováním vztahů a kontaktů s rodinou uživatele, jeho blízkými a se společenským prostředím tak, aby se uživatel cítil bezpečně a aby se zamezilo jeho sociální izolaci
  • poskytovat uživateli zdravotní a sociální péči na základě jeho potřeb v maximální možné míře
  • naplňovat potřebu seberealizace uživatele a podporovat jeho soběstačnost, respektovat práva a volby uživatele
  • rozvíjet poskytování kvalitní sociální služby dle nejnovějších poznatků
  • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek - Odlehčovací služba AZASS

Naše cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří dosáhli věku 50 let (Domov pro seniory AZASS).

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (Odlehčovací služba AZASS).

Naše zásady

  • rovný přístup ke službám - služby v Domově pro seniory v Bystrém jsou poskytovány v souladu s Listinou práv a svobod, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a národnost
  • bezpečnost - při poskytování služby jsou dodržovány normy bezpečnosti práce
  • odbornost - služba je uživatelům poskytována odbornými pracovníky v souladu se Zákonem o sociálních službách
  • kvalita sociálních služeb - poskytování služeb dle Standardů kvality
  • týmový přístup k uživatelům

 

 

Zjišťování spokojenosti uživatelů

V období od 1.11.2017 do 18.1.2018 probíhal sběr dat a vyhodnocení výsledků spokojenosti uživatelů. Výsledky spokojenosti uživatelů si můžete prohlédnout zde! Výsledky spokojenosti rodinných příslušníků najdete zde!

V období od 1. 5. do 22. 6. 2015 probíhal sběr dat a vyhodnocení výsledků spokojenosti uživatelů. Výsledky vybraných bodů si můžete prohlédnout zde! Kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou vyvěšeny na nástěnce ve vstupním vestibulu Domova pro seniory.

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz