Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

20. prosince 2019

V pátek 20.12. proběhne v 13000 hodin ve velkém sále Domova  Vánoční vystoupení... více...

17. prosince 2019

V úterý 17.12. od 9,30 hodin proběhne vánoční vystoupení dětí z mateřské školy Kvítek.... více...

15. prosince 2019

V neděli 15.12. od 14,00 hodin proběhne ve velkém sále Domova vystoupení pěveckého souboru... více...

10. prosince 2019

V úterý 10.12. od 9,30 hodin proběhne ve velkém sále Domova vánoční vystoupení žáků... více...

5. prosince 2019

Ve čtvrtek 5.12. proběhne od 14,00 hodin ve velkém sále Domova Mikulášská nadílka, program... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Sociální práce

Sociální pracovnice doprovází zájemce o službu i jeho rodinu již od prvního telefonického či osobního kontaktu.
Sociální pracovnice zajišťuje sociální šetření a to buď v domácnosti zájemce, nebo v prostředí, kde se zájemce aktuálně nachází (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných aj.) a veškeré podklady ze sociálního šetření eviduje a zpracovává. Vyřizuje veškerou agendu, která souvisí s nástupem klienta do zařízení, včetně přijímání a uvítání klienta v den jeho nástupu. Popisuje klientovi a rodině klienta chod zařízení, režim, a veškeré další záležitosti, které s nástupem do zařízení souvisí, včetně pravidel kolektivního soužití.
Sociální pracovnice se společně s klíčovým pracovníkem klienta (pečovatelka - pracovník v sociálních službách, která o klienta nejvíce pečuje) podílí na plánování průběhu sociální služby.
V rámci sociální práce vyřizuje sociální pracovnice veškeré úřední záležitosti, které souvisí s pobytem klienta v zařízení (korespondence s institucemi), nebo které si klient sám nebo prostřednictvím rodiny, nemůže vyřídit. Komunikuje se soudy ve věci opatrovnictví klienta, nebo ohledně jiných, soudem uložených věcí. Komunikuje také s úřady nebo rodinou ve věci financí a úhrad za službu.
Sociální pracovnice se podílí na organizaci kulturních akcí v domově, organizuje aktivizaci klientů, dobrovolnickou činnost v domově, zajišťuje roznášku pošty na pokoj. Vyřizuje korespondenci ohledně ukončení pobytu klienta (úmrtí či ukončení pobytu) s institucemi, zajišťuje vyřízení pohřbu, nemůže-li pohřeb zajistit rodina či jiný blízký klienta, sepisuje pozůstalostní hlášení. 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz