Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

25. listopadu 2022

V 14,00 hodin proběhne v Domově pro seniory v Bystrém rozsvěcení vánočního... více...

7. září 2022

V odpoledních hodinách proběhne posezení s harmonikou. K zakousnutí se budou podávat... více...

30. srpna 2022

Dnes v zahradě Domova proběhne ukončení léta ve stylu Hawai party. Začátek v 13,30... více...

23. června 2022

Dne 23. června se uskuteční výlet pro klienty do Litomyšle. V plánu je prohlídka nádvoří... více...

7. června 2022

V úterý 7.června proběhne vystoupení Základní umělecké školy Bystré. Pestrý kulturní... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Sociální práce

 

Sociální pracovnice doprovází zájemce o službu i jeho rodinu již od prvního telefonického či osobního kontaktu.
Sociální pracovnice zajišťuje sociální šetření a to buď v domácnosti zájemce, nebo v prostředí, kde se zájemce aktuálně nachází (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných aj.) a veškeré podklady ze sociálního šetření eviduje a zpracovává. Vyřizuje veškerou agendu, která souvisí s nástupem klienta do zařízení, včetně přijímání a uvítání klienta v den jeho nástupu. Popisuje klientovi a rodině klienta chod zařízení, režim, a veškeré další záležitosti, které s nástupem do zařízení souvisí, včetně pravidel kolektivního soužití.
Sociální pracovnice se společně s klíčovým pracovníkem klienta (pečovatelka - pracovník v sociálních službách, která o klienta nejvíce pečuje) podílí na plánování průběhu sociální služby.
V rámci sociální práce vyřizuje sociální pracovnice veškeré úřední záležitosti, které souvisí s pobytem klienta v zařízení (korespondence s institucemi), nebo které si klient sám nebo prostřednictvím rodiny, nemůže vyřídit. Komunikuje se soudy ve věci opatrovnictví klienta, nebo ohledně jiných, soudem uložených věcí. Komunikuje také s úřady nebo rodinou ve věci financí a úhrad za službu.
Sociální pracovnice se podílí na organizaci kulturních akcí v domově, organizuje aktivizaci klientů, dobrovolnickou činnost v domově, zajišťuje roznášku pošty na pokoj. Vyřizuje korespondenci ohledně ukončení pobytu klienta (úmrtí či ukončení pobytu) s institucemi, nemůže-li pohřeb zajistit rodina či jiný blízký klienta, sepisuje pozůstalostní hlášení. 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz