Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

30. března 2021

Sčítání lidu bude probíhat v rámci Domova pro seniory písemnou formou. Rodiny nemusejí, za... více...

19. března 2021

Od 20. března 2021 se mění Usnesení vlády č. 296, podmínky pro vycházení uživatelů mimo... více...

19. března 2021

V týdnu od 5.4. - 9.4. 2021 dojde ke změně návštěvních dnů!! Návštěvy budou probíhat ve... více...

18. března 2021

  Návštěvy budou probíhat po předchozím objednání, jako nadále ve stanové dny... více...

18. března 2021

  10.3.2021 PROBĚHLO V Domově pro seniory v Bystrém očkování klientů a... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Sociální práce

Sociální pracovnice doprovází zájemce o službu i jeho rodinu již od prvního telefonického či osobního kontaktu.
Sociální pracovnice zajišťuje sociální šetření a to buď v domácnosti zájemce, nebo v prostředí, kde se zájemce aktuálně nachází (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných aj.) a veškeré podklady ze sociálního šetření eviduje a zpracovává. Vyřizuje veškerou agendu, která souvisí s nástupem klienta do zařízení, včetně přijímání a uvítání klienta v den jeho nástupu. Popisuje klientovi a rodině klienta chod zařízení, režim, a veškeré další záležitosti, které s nástupem do zařízení souvisí, včetně pravidel kolektivního soužití.
Sociální pracovnice se společně s klíčovým pracovníkem klienta (pečovatelka - pracovník v sociálních službách, která o klienta nejvíce pečuje) podílí na plánování průběhu sociální služby.
V rámci sociální práce vyřizuje sociální pracovnice veškeré úřední záležitosti, které souvisí s pobytem klienta v zařízení (korespondence s institucemi), nebo které si klient sám nebo prostřednictvím rodiny, nemůže vyřídit. Komunikuje se soudy ve věci opatrovnictví klienta, nebo ohledně jiných, soudem uložených věcí. Komunikuje také s úřady nebo rodinou ve věci financí a úhrad za službu.
Sociální pracovnice se podílí na organizaci kulturních akcí v domově, organizuje aktivizaci klientů, dobrovolnickou činnost v domově, zajišťuje roznášku pošty na pokoj. Vyřizuje korespondenci ohledně ukončení pobytu klienta (úmrtí či ukončení pobytu) s institucemi, zajišťuje vyřízení pohřbu, nemůže-li pohřeb zajistit rodina či jiný blízký klienta, sepisuje pozůstalostní hlášení. 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz