Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

23. června 2022

Dne 23. června se uskuteční výlet pro klienty do Litomyšle. V plánu je prohlídka nádvoří... více...

7. června 2022

V úterý 7.června proběhne vystoupení Základní umělecké školy Bystré. Pestrý kulturní... více...

26. května 2022

Dne 26. května proběhnou tradiční Sprotovní hry, jedná se již o XI. ročník her.... více...

5. května 2022

NÁVŠTĚVNÍ DNY V DOMOVĚ PRO SENIORY V BYSTRÉM KAŽDÝ DEN (včetně víkendů a svátků)... více...

4. dubna 2022

V Domově pro seniory v Bystrém platí od 11.4.2022 nová opatření. Opatření návštěv se... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

Domov pro seniory v Bystrém byl otevřen dne 23. 5. 2011, jedná se o moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby dle podmínek § 49 zákona č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách.
Domov má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení volného času obyvatel.
V domově jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a čtyřlůžkové komfortní pokoje pro obyvatele. Celková ubytovací kapacita je 80 obyvatel.
 
Poskytujeme služby:
 • Odlehčovací služba AZASS (krátkodobá pobytová sociální služba), kapacita 11 lůžek
 • Domov pro seniory AZASS (dlouhodobá pobytová sociální služba), kapacita 69 lůžek
Co poskytujeme:
 • ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravu s ohledem na dietní režim
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči
Jak podat žádost:
 • v kanceláři Domova pro seniory Bystré – Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92
 • na matrice Městského úřadu Bystré
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek - v sekci dokumenty
 • žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem
Součástí žádosti je Zdravotnický dotazník a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92) nebo doručte osobně na stejnou adresu.
 
Schválení žádosti:
 
O schválení Žádosti o sociální službu v DpS se rozhoduje na základě vyjádření lékaře a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity DpS je Vaše žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní.
 
Postup při výběru žadatele:
 • zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)
 • aktuální splnění podmínek pro přijetí do DpS
 • vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo vícelůžkového pro konkrétního žadatele)
 • DpS si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím obyvatelem v DpS (změna pokoje u stávajících uživatelů)
Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.
 
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.

 

 

 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz