Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

28. června 2019

V pátek 28.6. do Domova přijedou manželé Kuncovi s ukázkou ptactva. Těšit se můžeme na... více...

18. června 2019

V 10,00 hod proběhne ve velkém sále Domova vystoupení dětí z mateřské školy Kvítek.... více...

13. června 2019

Ve čtvrtek se vydáme s klienty do blízké Poličky. Půjdeme po stopách Bohuslava Martinů.... více...

24. května 2019

Od 13,30 hod proběhnou Sportovní hry, které zahájí sbor Domova BABI, poté proběhnou... více...

14. května 2019

Od 14,00 hod proběhne ve velkém sále Domova taneční vystoupení žáku tanečního oboru... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

 

Domov pro seniory v Bystrém byl otevřen dne 23. 5. 2011, jedná se o moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby dle podmínek § 49 zákona č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách.
Domov má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení volného času obyvatel.
V domově je 50 pokojů pro obyvatele, z toho 4 čtyřlůžkové určené pro soustředěnou ošetřovatelskou péči, 7 dvoulůžkových a 39 jednolůžkových. Celková ubytovací kapacita je 69 obyvatel.
Služba je určena:
 • zejména pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod a pro osoby s tělesným nebo zdravotním postižením
Co poskytujeme:
 • ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravu s ohledem na dietní režim
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči
Jak podat žádost:
 • v kanceláři Domova pro seniory Bystré – Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92
 • na matrice Městského úřadu Bystré
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek - v sekci dokumenty
 • žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem
Součástí žádosti je zdravotnický dotazník a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92) nebo doručte osobně na stejnou adresu.
Schválení žádosti:
O schválení žádosti o sociální službu v DpS se rozhoduje pracovní skupina na základě vyjádření praktického lékaře domova a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity DpS je Vaše žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní.
Postup při výběru žadatele:
 • zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)
 • aktuální splnění podmínek pro přijetí do DpS
 • vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo vícelůžkového pro konkrétního žadatele)
 • DpS si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím obyvatelem v DpS (změna pokoje u stávajících uživatelů)
Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.

 

 

 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz