Domov pro seniory v Bystrém

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory v Bystrém
Nad Kašpárkem 496
569 92 Bystré
e-mail
dpsbystre@tiscali.cz
telefon
730 171 294
734 673 693
461 653 161
Napište nám
Aktuality

26. prosince 2018

15:00 hodin, velký sál Domova, hovoří PhDr. Jaroslav Petr a Mgr. Anna... více...

19. prosince 2018

15:00 hodin, velký sál Domova, hovoří PhDr. Jaroslav Petr a Mgr. Anna... více...

19. prosince 2018

Vánoční vystoupení proběhne od 9:30 hod. ve velkém sále... více...

15. prosince 2018

Zveme všechny malé i velké na vánoční dílničky, které proběhnou od 14:00 do 17:00 hod ve... více...

12. prosince 2018

15:00 hodin, velký sál Domova, hovoří PhDr. Jaroslav Petr a Mgr. Anna... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

 

Domov pro seniory v Bystrém byl otevřen dne 23. 5. 2011, jedná se o moderní zařízení, které poskytuje kvalitní sociální služby dle podmínek § 49 zákona č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách.
Domov má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení volného času obyvatel.
V domově je 50 pokojů pro obyvatele, z toho 4 čtyřlůžkové určené pro soustředěnou ošetřovatelskou péči, 7 dvoulůžkových a 39 jednolůžkových. Celková ubytovací kapacita je 69 obyvatel.
Služba je určena:
 • zejména pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod a pro osoby s tělesným nebo zdravotním postižením
Co poskytujeme:
 • ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravu s ohledem na dietní režim
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči
Jak podat žádost:
 • v kanceláři Domova pro seniory Bystré – Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92
 • na matrice Městského úřadu Bystré
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek - v sekci dokumenty
 • žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem
Součástí žádosti je zdravotnický dotazník a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92) nebo doručte osobně na stejnou adresu.
Schválení žádosti:
O schválení žádosti o sociální službu v DpS se rozhoduje pracovní skupina na základě vyjádření praktického lékaře domova a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity DpS je Vaše žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní.
Postup při výběru žadatele:
 • zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)
 • aktuální splnění podmínek pro přijetí do DpS
 • vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo vícelůžkového pro konkrétního žadatele)
 • DpS si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím obyvatelem v DpS (změna pokoje u stávajících uživatelů)
Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.

 

 

 

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2011 ▪ http://www.regrafika.cz