AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA

Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota".

Výsledkem projektu bude vybudování a vybavení zázemí pro zaměstnance a činnosti pečovatelské služby (provozní zázemí) v obci Svojanov – místní části Dolní Lhota. Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované soc. služby potřebným občanům - klientům služby ve Svojanově a okolních obcích.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.

EU

MPMR

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz