Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
67234

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

O nás

Středisko sociální integrace AZASS Polička vzniklo v srpnu r. 2005 jako dvouletý projekt spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Pardubického kraje. V činnosti však bude Středisko pokračovat i po skončení projektu.

 

Základním posláním Střediska je pomoc lidem ohroženým vyčleněním z přirozeného sociálního prostředí, tedy pomoc v situaci, v níž se ocitli pro ztrátu soběstačnosti, z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové sociální situace apod. a sami nejsou schopni dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své základní životní potřeby. Středisko nabízí spolupráci i těm, kteří o takto ohroženou osobu pečují.

 

Za druhý, neméně důležitý cíl si Středisko stanovilo realizaci komunitního plánování sociálních služeb pro region Svazku obcí AZASS, čítající 25 obcí a 2 města. Výstupem této činnosti byl především vlastní Komunitní plán, schválený výborem svazku dne 4. prosince 2006. Aktuálně Středisko ve spolupráci s Městem Polička vydalo informační publikaci Průvodce občana sociálními službami.

 

Pokud jde o jednotlivá pracoviště Střediska sociální integrace, ta hlavní se nacházejí v areálu zdravotních a sociálních služeb (nemocnice) v Poličce. Dále vznikla i terénní síť pracovních bodů, vázaná na obecní úřady členských obcí SO AZASS. Veřejnost je o činnosti Střediska a aktualitách průběžně informována prostřednictvím putovních expozic, tiskových zpráv a nyní i prostřednictvím těchto webových stránek.

Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz