Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Odkazy

Co je sociálně aktivizační služba?

Pro koho je služba určena?

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • seniory

Co můžeme nabídnout?

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmu
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Kdy je služba poskytována?

 • služba je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 14:30

Kde je služba poskytována?

 • v Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce na adrese Eimova 294 (budovy A a B)
 • v terapeutické dílně v suterénu budovy D na adrese Eimova 2010
 • mimo areál (např. vycházky, doprovod na úřady, na zájmové aktivity …)

Kdo tvoří tým pracovníků sociálně aktivizační služby?

 • pracovníci v sociálních službách
 • sociální pracovník

Jaké je poslání sociální služby?

 • podporovat plnohodnotný, důstojný a bezpečný život uživatelů
 • zachovat přirozené sociální vazby
 • rozvíjet společenské a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů
 • pomáhat uživateli při trávení volného času

Kolik za sociální službu zaplatím?

 • poskytování služby je bezplatné

U koho mohu získat více informací?

sociální pracovník
e-mail: socialni.nempol@tiscali.cz
e-mail: socialni.nempol2@tiscali.cz
e-mail: socialni.azass@tiscali.cz
mob.: 737 432 644
mob.: 605 459 830
Poličská nemocnice, s.r.o.
tel.: 461 722 700

Co mám udělat v případě zájmu o službu?

 • kontaktovat sociálního pracovníka
  • prostřednictvím e-mailu
  • telefonicky v doporučeném čase od 6:00 do 14:30 h.
  • osobně v kanceláři sociálního pracovníka v Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce
regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz