AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

O nás

SO AZASS vznikl v první polovině roku 1998 jako "Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice". Sdružení vytvořily města a obce spádového území poličské nemocnice s cílem převzít majetek poličské nemocnice po jeho neúspěšné privatizaci a samostatně ji spravovat a provozovat. Dne 1.6.1998 sdružení tento majetek od Fondu národního majetku ČR převzalo a od 1.1.1999 nemocnici provozuje prostřednictvím své organizace "Poličské nemocnice, s.r.o.", jíž je svazek (dříve sdružení) jediným společníkem.

V souladu s legislativními změnami došlo od 1.1.2002 ke transformaci sdružení na dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích a rovněž ke změně názvu na Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb). Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu.

SO AZASS je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Název: Svazek obcí AZASS
IČ: 68208146
Číslo a datum registrace: RVV/ZSPO/28/1998, 14. 4. 1998 OkÚ Svitavy
Sídlo: Palackého nám. 160,Polička, 572 01

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz